بورس ٢۴ : «اوره» این فرآورده شیمیایی که سهم بزرگی در کشاورزی صنعتی کشورها دارد خود را از نرخ های ١۶٠ دلاری در سال جاری میلادی حدود ۵٠ درصد بالا کشیده و به مرز ٢۶٠ دلاری رسانده است. رشد قیمت اوره که تا حدود یک ماه پیش جدی شده بود بهانه ای شد برای صف خرید اوره سازان بورسی همچون پتروشیمی شیراز ، پردیس و ... . اما حالا این هیجان ها فروکش کرده و البته اوره هنوز آرام نگرفته و در کانال ٢۵٠ دلاری ( قیمت دیروز ٢۵٧ دلار) استقرار نسبی پیدا کرده است و بررسی ها نشان می دهد که شرکت های بورسی این صنعت در آستانه تحولات بنیادین و یک تیک آف جدی در سودآوری قرار گرفته اند.تحلیل بورس ٢۴ نشان می دهد هر چند پتروشیمی شیراز ریسک بدهی ارزی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وام ارزی به صندوق توسعه ملی را دارد ، ولی طرح توسعه ای که سال ١٣٩۵ به بهره برداری رسیده ، شرکت را با ظرفیت ١٠٠ درصدی مواجه می کند و بودجه ۵۶ ریالی سال ٩۶ با نرخ اوره متوسط ٢۴٠ دلاری می تواند بدون درد سر خاصی به ٣٠ تومان برسد...!!!