حرف و حدیث های مربوط به توافق برجام همه را در بازار سرمایه ایران محافظه کار کرده است ؛ گویی فعالان این بازار که در سال های گذشته بیشتر زیان کرده اند تا سود ؛ منتظر بهانه ای بودند تا دیگر تابلوی بورس را نگاه نکنند.امشب قرار است رئیس جمهور آمریکا تکلیف ایالات متحده را برای ماندن یا نماندن در توافق برجام مشخص کند.تا زمان این سخنرانی تاریخی چند ساعتی بیشتر نمانده و توصیه ما بیش از هر زمان دیگری محافظه کاری و در صورت تمایل به حضور در بورس ، خرید سهم های بنیادی است.در شرایط کنونی توصیه می شود دست کم نیمی از دارایی خود را به خرید دارایی های کم ریسک و اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهید.با این حال حسب وظیفه چند سهم ارزنده بنیادی و تکنیکی در ادامه به شما معرفی شده است...