اما در فولادی ها ، یکی از نمادهای پر حاشیه و خوش نوسان بازار به نام ذوب آهن را بررسی خواهیم کرد. سهم زیانده ای که طی این سالها سودی در مجمع میان سهامداران خود توزیع ننموده و با کوله باری از زیان انباشته ، طی ٢ – ٣ سال آتی هم سودی ( با فرض سودآور شدن ) برای تقسیم در مجامع نخواهد داشت. ذوب آهن در جدیدترین اطلاعیه ای که اخیرا منتشر کرده ، پیش بینی نموده برای سال ٩۶ مبلغ ۴۴.۴٨۵ میلیارد ریال درآمد داشته باشد که از این مقدار ، در حدود ٧٠ درصد فروش ...