اما پس از ریزش معنادار در این چند روز حالا زمزمه هایی از تایید پایبندی ایران به برجام به گوش می رسد!!!