برآیند عملکرد هفتگی صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز گویای همین مسئله است بطوریکه تعداد صندوق های مثبت این هفته ...

بورس۲۴ : بازار بورس در دومین هفته مهرماه نیز با توجه به تعطیلات ابتدای هفته و از سوی دیگر متاثر از فضای سیاسی ایجاد شده در خصوص برجام با روند نزولی و ضعف در معاملات مواجه بود. برآیند عملکرد هفتگی صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز گویای همین مسئله است بطوریکه تعداد صندوق های مثبت این هفته انگشت شمار بود و صدرنشینان نیز به کسب بازدهی کمتر از یک درصد اکتفا کردند. در جداول پیوست جزئیات بازدهی و روند قیمتی حدود 90 صندوق در یک هفته گذشته آورده شده است. لازم به ذکر است صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. ذکر این نکته ضروریست، این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.