بورس تهران در دوازدهمین روز از مهر ماه کار خود را در حالی آغاز می کند که چند روزی است فعالان بازار رویدادهای سیاسی را با دقت بیشتری دنبال می کنند....