در این شماره از چشم انداز به سراغ یکی از غول های صنعت تجهیزاتی و مهندسی خواهیم رفت. «مپنا» سهمی است که از ابتدای سال ٩۵ در مسیر اصلاح قرار داشته و البته به دلیل توقف طولانی مدت اخیر افت بالایی را تجربه کرده است اما با توجه به تصویری که در ذیل مشاهده می کنید ، به نظر شرایط برای تغییر روند و خاتمه یافتن روند اصلاحی مهیاست ؛ چراکه مپنا ...