به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با رسیدن به حمایت های معتبر خود توان برگشت روند و شکل دهی موج صعودی خوبی را دارد که می تواند بازدهی دو رقمی خوبی را به ارمغان بیاورد.