در این گزارش قصد داریم نگاهی به وضعیت تولید و فروش یکی از نمادهای خوش بنیاد گروه فلزی و معدنی به نام «باما» داشته باشیم. باما در حالی معمولا گزارش های خوبی می دهد که از نظر معاملات یکی از ضعیف ترین هاست ! برخی از شائبه ها درخصوص حضور فردی که ادعای مالکیت معدن شرکت را می کند ، از دلایلی است که سبب ضعف در روند معاملات باما شده است. با این حال حضور برخی از سهامداران جدید در ترکیب سهامداری نشان می دهد که ...