بازار سهام در نخستین هفته از مهرماه با عقب نشینی قیمت ها روند نزولی را در پیش گرفت و اگرچه در روزهای پایانی هفته شاهد بهبود نسبی روند معاملات بودیم اما برآیند این موضوع به افت جزئی شاخص کل طی این هفته منتهی شد.

بورس۲۴ : بازار سهام در نخستین هفته از مهرماه با عقب نشینی قیمت ها روند نزولی را در پیش گرفت و اگرچه در روزهای پایانی هفته شاهد بهبود نسبی روند معاملات بودیم اما برآیند این موضوع به افت جزئی شاخص کل طی این هفته منتهی شد. نگاهی به عملکرد هفتگی صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز بیانگر ثبت بازدهی منفی در بیش از نیمی از صندوق هاست و شاگرد اولی این هفته نهایتا به صندوق های سپهر آتی خوارزمی، یکم سهام گستران شرق، پردیس، مشترک گنجینه مهر و مشترک کاریزما رسید

با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.