امروز چهارشنبه ۵ مهر ماه بورس تهران در حالی کار خود را آغاز می کند که به پایان اولین هفته از فصل پاییز رسیدیم. پاییزی که انتظار می رفت به مراتب شروع بهتری داشته باشد. ...