روز گذشته همچنان ضعف در سمت خریدار در روند معاملات بورس تهران مشهود بود. روند معاملات طی ٢ – ٣ روز ابتدایی فصل پاییز به گونه ای است که گویی فعالان بازار تمایلی برای انجام معامله و خصوصا خرید ندارند...