گزارشات شش ماهه شرکت ها به عنوان محرک بعدی بورس، در صورتیکه منجر به افزایش جریان نقدینگی در بازار شود می تواند ....

بورس۲۴ : بورس تهران نیمه نخست سال جاری را در حالی با ثبت بازدهی 11.1 درصدی پشت سر گذاشت که بخش قابل توجهی از این بازدهی از معاملات شهریورماه کسب شد. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی یک ماه گذشته نیز تا حدودی گویای بهبود شرایط معاملات در بازار می باشد. صندوق ها در حالی شهریور را بدرقه کردند که شاهد ثبت بازدهی مثبت در اکثر قریب به اتفاق آن ها در هفته پایانی ماه بودیم؛ در این میان برترین صندوق های هفته از جمله مبین سرمایه، فیروزه، توسعه صادرات، یکم اکسیر فارابی و سینا به بازده حدود 4.5 درصدی دست یافتند. در شش ماهه منتهی به شهریور نیز صندوق سرمایه گذاری پارسیان با کسب سود 26 درصدی توانست بالاترین بازده را نصیب سهامدارن خود کند؛ صندوق های آسمان یکم، مشترک دماسنج، نیز با کسب بازده بیش از 20 درصدی در رده های بعدی جای گرفتند. با توجه به اینکه گزارش‌های شهریورماه و صورت‌های مالی حسابرسی شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند؛ لذا گزارشات شش ماهه شرکت ها به عنوان محرک بعدی بورس، در صورتیکه منجر به افزایش جریان نقدینگی در بازار شود می تواند به بهبود عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام منجر شود.