در این شماره از چشم انداز به بررسی یکی از بزرگترین واحدهای تولید فولاد کشور یعنی «فولاد خوزستان» خواهیم پرداخت. شرکتی که اهرم بالایی در سودآوری داشته و از همین حالا تعدیل مثبت و تحقق سود بیش از ٨٠ تومانی خود برای سال ٩۶ را قطعی کرده است. البته ما انتظار سود ١٠٠ تومانی داشتیم که با توجه به یکسری خبرها و تحولات ، به نظر سود ١٠٠ تومانی کمی ...