در حالی که بسیاری از کارشناسان دلیل افزایش عرضه ها در بازار دیروز را افت قیمتی فلزات می دانند ، به نظر می رسد تعطیلات ۴ روزه پیش روی هم بی تاثیر نبوده!