امروز شنبه اولین روز از مهر ماه و اولین روز از پادشاه فصل ها پاییز بازار را در حالی آغاز می کنیم که تابستان هم با همه ناملایمت هایش تمام شد....