به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با رسیدن به سطوح حمایتی توان برگشت و بازدهی و نوسان مثبت خوبی دارد به خصوص این که وضعیت تکنیکالی سهم نیز تایید شده و می تواند جز سهام با بازدهی معقول باشد.