در نمودار هفتگی تعدیل شده نوسانات قیمتی سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم...

تحلیل تکنیکال بانک انصار - وانصار :

 

در نمودار هفتگی تعدیل شده نوسانات قیمتی سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. به نظر می رسد حوالی 180 تومان و پس از برخورد قیمت با کف کانال یکبار دیگر سهم برای خرید جذاب می شود. در کوتاه مدت سهم با ترند نزولی خود حوالی 220 - 225 تومان در گیر می شود. در صورت گذر از این محدوده سهم در بلند مدت برای تشکیل پترن ab=cd می تواند تا محدوده سقف کانال مقارن با 320 - 325 تومان رشد کند.