بورس تهران در حالی در آخرین روز از تابستان کار خود را آغاز می کند که پس از رشد ١ درصدی شاخص امروز صحبت های ترامپ کمی ذهن بازار را درگیر خود کرده. ...