در حالی بیشتر متغیرهای بنیادی از جمله جهش نرخ جهانی بلوم ،بیلت و اسلب برای فولاد خوزستان مثبت است ، این سهم اخیرا با ریسک افزایش چشمگیر قیمت الکترود مواجه شده است...