در حال حاضر به نظر می رسد موج ۴ اصلاحی سهم خاتمه یافته ...

تحلیل تکنیکال شرکت بین المللی محصولات پارس - شپارس :

 

نوسانات قیمتی سهم تداعی کننده یک سری امواج ایمپالس است. در حال حاضر به نظر می رسد موج 4 اصلاحی سهم خاتمه یافته و قیمت در قالب موج 5 الیوتی آماده رشد می باشد. واگرایی مثبت در اندیکاتور macd نیز تایید کننده پایان اصلاح در قالب موج 4 است. به نظر می رسد در بلند مدت سهم توانایی رشد تا 560 تومان را دارد.