روز گذشته و مقارن با آخرین با مهلت تسویه اعتبار کارگزاری ها شاخص کل بورس با جهش ٢٣٣ واحدی حالا تنها ٨۴ واحد با کانال ٨۴٠٠٠ واحدی فاصله دارد! حقیقتا امسال فضای تسویه اعتبارها تاثیر چندانی بر بازار نداشت...