برخی دلیل این رویداد را عدم الزام به تسویه اعتبارها می دانستند و گروه دیگر عواملی چون رشد دلار ، رشد قیمت ها در بازارهای جهانی و نیز کاهش نرخ بهره بانکی را دلیل عدم فشار سنگین روی بازار عنوان می کردند. هر چه که بود به نظر...