اما در این شماره از چشم انداز قصد داریم یکی از سهم های گروه پر طرفدار دارویی را بررسی کنیم. همانطور که مستحضر هستید ، تحقق سودهای مناسب در سالهایی که بازار در رکود بوده ، موجب شده تا بسیاری از فعالان بازار بخشی از سرمایه خود را در این صنعت بیمه کنند و البته این روزها بحث مطالبات شرکت های دارویی از دولت تبدیل به یکی از ریسک های گروه شده است. با این حال وعده هایی درخصوص ...