به گزارش بورس٢۴،در هفته پیش روی با ریزش قیمت های جهانی کامودیتی ها انتظار هفته ای پرتلاطم را داریم به همین منظور توصیه های خاصی برای هفته پیش رو برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود مناسب و دوری از ضرر و زیان داریم.