در این شماره از چشم انداز قصد داریم به بررسی آخرین وضعیت فولاد ارفع بپردازیم. فولاد ارفعی که اهرم بالایی داشته اما از افزایش نرخ یورو به شدت متضرر می گردد ؛ چراکه زیان تسعیر نرخ ارز اثرات مثبت ناشی از رشد نرخ فولاد را خنثی می کند ! فولاد ارفع در جدیدترین پیش بینی منتشر شده مبلغ فروش خود در سال ٩۶ را از سطوح ١٠.۵٠٠ میلیارد ریالی به ١١.٣٠۵ میلیارد ریال افزایش داده و ...