اما سری به فملی بزنیم که در بازار امروز بواسطه ٢ عامل حمایت حقوقی ها و قرار گرفتن مس در یک قدمی کانال ٧.٠٠٠ دلاری مثبت بود. برخی معتقدند فروش ضعیف شرکت در مرداد ماه عامل ست که مانع از رشد قیمت سهم در کوتاه مدت می شود اما به نظر مدیریت صحیح در فروش محصولات با نرخ بالاتر ، شرکت را در موقعیت تعدیل بهتری قرار دهد. فملی در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ...