اما در گروه پالایشی به یکباره شاهد افزایش تقاضا و رنج های مثبت بودیم. تحلیل گران از جمله دلایل رشد سهام پالایشگاه ها را ...