به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با دید نوسانگیری در موقعیت خوبی از نظر تکنیکالی قرار گرفته است، مضافا این که روند فروش داراییها از یک سو اصلاح قیمتی مناسبی که انجام داده سهم را مستعد برگشت قیمت نموده است. خرید سهم در دو پله قیمتی با اهداف یاد شده می تواند نوسانات شیرینی به همراه داشته باشد، که در این بین باید به درجه ریسک سهم نیز توجه شود.