ویوک پاول مدیر عامل شرکت ویپرو تکنولوژیز بهترین پند زندگی خود را این گونه توضیح داده است: اجازه نده تجربیات گذشته ات بر توانایی های امروزت حکمرانی کند.اگر بگویم پند زندگی ام را از چه کسی گرفتم، شاید تعجب کنید. روزی به عنوان توریست در حال گردش در جنگل های بنگلور در هند بودم. کمی آن طرف تر، فیل های عظیم الجثه ای را دیدم. این فیل های عظیم الجثه به تخته چوب کوچکی بسته شده بودند و فی الواقع از این طریق افسار شده بودند. فیل ها هم اصلا حرکت نمی کردند. سپس مردی را هم دیدم که در کنار آن ها ایستاده بود.آن مرد، همان شخصی است که بهترین پند زندگی ام را به من داد.او کارش تربیت فیل بود.از او پرسیدم چه طور فیل های به این بزرگی ، با داشتن چنین افسارهای سبکی ، حرکت نمی­کنند. او گفت: زمانی که این فیل ها خیلی کوچک بودند ، آن ها را به همین تکه چوب ها می ­بستیم. خیلی تلاش می کردند تا بتوانند آن ها را تکان بدهند اما چون خیلی کوچک بودند، موفق نمی شدند. وقتی هم که بزرگ شده بودند، دیگر هیچ تلاشی نمی­کردند زیرا عادت و تجربه گذشته آن ها این باور را در آن ها ایجاد کرده بود که آن ها توانایی به حرکت در آوردن چوب ها را ندارند...

بورس۲۴ :ویوک پاول مدیر عامل شرکت ویپرو تکنولوژیز بهترین پند زندگی خود را این گونه توضیح داده است: اجازه نده تجربیات گذشته ات بر توانایی های امروزت حکمرانی کند.

اگر بگویم پند زندگی ام را از چه کسی گرفتم، شاید تعجب کنید. روزی به عنوان توریست در حال گردش در جنگل های بنگلور در هند بودم. کمی آن طرف تر، فیل های عظیم الجثه ای را دیدم. این فیل های عظیم الجثه به تخته چوب کوچکی بسته شده بودند و فی الواقع از این طریق افسار شده بودند. فیل ها هم اصلا حرکت نمی کردند.

سپس مردی را هم دیدم که در کنار آن ها ایستاده بود.آن مرد، همان شخصی است که بهترین پند زندگی ام را به من داد.او کارش تربیت فیل بود.از او پرسیدم چه طور فیل های به این بزرگی ، با داشتن چنین افسارهای سبکی ، حرکت نمی ­کنند. او گفت: زمانی که این فیل ها خیلی کوچک بودند ، آن ها را به همین تکه چوب ها می ­بستیم. خیلی تلاش می کردند تا بتوانند آن ها را تکان بدهند اما چون خیلی کوچک بودند، موفق نمی شدند. وقتی هم که بزرگ شده بودند، دیگر هیچ تلاشی نمی­کردند زیرا عادت و تجربه گذشته آن ها این باور را در آن ها ایجاد کرده بود که آن ها توانایی به حرکت در آوردن چوب ها را ندارند.

این داستان همیشه این موضوع را برایم تداعی می کند که ما باید به توانایی های فعلی خود فکر کنیم نه به توانایی های خود در گذشته. زمانی هم که تصدی شرکت ویپرو را در سال 1999 به دست گرفتم همین رویکرد را اعمال کردم و بعدها توانستیم جزء 10 شرکت برتر در هند شویم. موفقیتی که در سال 2004 هم مجددا تکرار شد. البته پند با ارزش دیگری از جک ولش گرفتم .زمانی او به هند آمده بود و ملاقاتی با او داشتم. او می گفت هر روز که به سر کار می رود، تصور می کند که امروز اولین روز کاری او است.

بعد از خودش یکسری سوال می پرسد. مثلا از خود می پرسد: شرکت به چه تغییراتی نیاز دارد؟ چه کاری انجام دهم که مرا از مدیر قبلی متمایز کند؟ من هم ، هر روز تصور می کنم که امروز ، اولین روز کاری ام است و باید کاری مثبت انجام دهم.