در گروه شیمیایی ، شکربن یکی از نمادهایی است که قبلا بر روی وضعیت بنیادی مناسبی که دارد تاکید شده بود و حال می بینیم که سهم معاملات چشم نوازی را تجربه می کند و به سمت قیمت های ٣٨٠ – ٣٩٠ تومانی حرکت می کند.لذا در ادامه نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد تولید و فروش شکربن در ۵ ماه ابتدای سال خواهیم داشت. این شرکت در حالی مبلغ فروش خود برای سال جاری را در سطوح ...