جدیت در تحقق این امر می تواند به افزایش جریان نقدینگی به بازار منتج شود که برآورد این امر...

بورس۲۴ : بورس معاملات هفته گذشته را با پیشتازی گروه فلزات به واسطه رشد قیمت در بازار جهانی و همچنین بازار داخل در حالی پشت سر گذاشت که معاملات در گروه های وابسته به تقویت شاخص کل منجر شد. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز به ثبت بازدهی مثبت در اکثر قریب به اتفاق صندوق ها منجر شد به گونه ای که تعداد صندوق های منفی هفته انگشت شمار بودند، در این میان مشترک دماسنج، توسعه معادن و فلزات آرمان، پاداش سرمایه پارس، سپهر آتی خوارزمی و امین آوید برترین صندوق های یک هفته گذشته بودند. همچنین همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود در سه ماهه گذشته صندوق آتیه درخشان مس بازده 16 درصدی را برای سهامداران به ارمغان آورده مشترک آرمان، آوای ثروت کیان، آسمان یکم و توسعه معادن و فلزات آرمان نیز بازده بیش از 10 درصد را به ثبت رساندند.

باتوجه به اینکه از امروز 11 شهریورماه تمام بانک ها موظف به رعایت نرخ سود سالانه 15 درصد هستند، جدیت در تحقق این امر می  تواند به افزایش جریان نقدینگی به بازار منتج شود که برآورد این امر بر سود صندوق ها نیز موثر خواهد بود. در جداول پیوست جزئیات روند قیمت و بازدهی در حدود 100 صندوق سرمایه گذاری آورده شده است. لازم به ذکر است درصد بازدهی صندوق هایی که از بازدهی شاخص کل در بازه های زمانی متفاوت بیش تر بوده است به رنگ سبز مشخص شده است. برای مثال همانگونه که مشاهده می نمایید طی یک ماه گذشته بازده صندوق های سرمایه گذای مشترک دماسنج، توسعه معادن و فلزات آرمان و ...از بازده بازار (2.1%) بالاتر بوده است.