در گروه فلزی و معدنی به دلیل تعطیلات bank holidays و در نتیجه عدم معاملات در فلزات رنگین ، بازاری کم حجم و متعادل را شاهد بودیم. در این گزارش قصد داریم نگاهی به وضعیت تولید و فروش یکی از نمادهای خوش بنیاد گروه فلزی و معدنی به نام «باما» داشته باشیم. باما در حالی معمولا گزارش های خوبی می دهد که از نظر معاملات یکی از ضعیف ترین هاست ! برخی از شائبه ها درخصوص حضور ...