اما در این شماره از چشم انداز نگاهی به عملکرد پتروشیمی خراسان خواهیم داشت و با توجه به انتشار گزارش ۵ ماهه ، تحلیل این سهم را به روز می کنیم. افزایش نرخ اوره به سطوح بیش از ٢٠٠ دلاری و فروش مناسب شرکت در مرداد ماه موجب شده تا بازار به تعدیل مثبت شرکت در ادوار آتی خوشبین باشد. پتروشیمی خراسان در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ۴.٨٧٨ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که ...