در گروه سنگ آهنی ، کچاد یکی از سهم هایی است که بر خلاف کگل ، بازدهی کمتری داشته و می تواند طی روزهای آتی بخشی از این عقب افتادگی را جبران نماید. کگل در حالی طی ٢ ماه گذشته بازدهی بیش از ٣۵ درصدی را به سهامداران خود هدیه نمود که رشد قیمت در کچاد با احتساب اصلاح روزهای اخیر به ١۵ درصد هم نمی رسد. لذا در این شماره از چشم انداز بر آن شدیم تا عملکرد ۴ ماه ابتدایی سال در این شرکت را زیر ذره بین ببریم. کچاد در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را ...