سلام بر حسین شهید

اما از اتفاقات مهم بازار امروز می توان به گشایش نماد کمباین سازی پس از ارائه گزارش ٣ ماهه اشاره داشت. سهمی که تعدیل مثبت زده و البته شرایط خوبی برای رشد سود در گزارشات آتی دارد. این شرکت در آخرین گزارشی که منتشر نموده ، سود هر سهم خود را با تعدیل مثبت ۵١۴ درصدی از سطوح ٧ ریالی ۴٣ ریال افزایش داده و در دوره ٣ ماهه ٣٠ ریال معادل ...