در این شماره از چشم انداز قصد داریم یکی از نمادهای کم حاشیه گروه معدنی و سنگ آهنی به نام «ومعادن» را بررسی کنیم که از قضا در حرکت اخیر نمادهای این گروه بازدهی و رشد چندانی نداشته است. مطابق با تصویری که در ذیل مشاهده می کنید ، روند حرکتی سهام ومعادن را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. این سهم طی بازه زمانی ٢ سال اخیر ...