این شرکت در بین٢٠ شرکت برتر از نظر ارزش بازار سهام در بین ۴۵٠ شرکت بورسی می باشد و به سوی تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی در ایران است...

تاسیس و معرفی شرکت:

در تـاریخ 1367شرکت سرمایه گـذاری صندوق بازنشسـتگـی مستخدمین مشمــول قانـون استخدام کشـوری در قالب شرکت سهامی خاص تحت شماره 70513 در اداره ثبــت شــرکت هــای تــهران بــه ثبــت رسیــد و در تــاریـخ 1378با تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محتـرم سهام، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنـدوق بازنشستگی کشوری(سهامی عـام) تبـدیل گردید و در تاریخ 1379در ســازمــان بــورس اوراق بهـادار تهـران پذیرفتــه شد.

به منظور افزایش بهره وری و بازدهی سرمایه، این شرکت از اواخر سال 1394 به عنوان هلدینگ انرژی به طور رسمی فعالیت کاری خود را روی موضوعات مرتبط با نفت،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهی متمرکز کرد تا با بهره گیری از ظرفیت های ویژه نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خود اقدام کند.

این شرکت در بین20 شرکت برتر از نظر ارزش بازار سهام در بین 450 شرکت بورسی می باشد و به سوی تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی در ایران می باشد.

روند افزایش سرمایه

شرکت طی 5 سال اخیر دو بار افزایش سرمایه داده است .در سال1392 سرمایه شرکت از 7200000 به14400000میلیون ریال و در سال 1394 نیز سرمایه شرکت 14400000به27000000 افزایش یافت. جدول زیر جزییات افزایش سرمایه شرکت را نشان می دهد.

تاریخ مجمع فوق العاده

قیمت اسمی

سرمایه قبلی

سرمایه جدید

درصد افزایش سرمایه

محل افزایش سرمایه

قیمت سهم قبل از مجمع

قیمت سهم بعد از مجمع

1392/10/07

1,000

7,200,000

14,400,000

100

مطالبات و آورده نقدی

8,611

4,271

1394/12/17

1,000

14,400,000

27,000,000

87.5

مطالبات و آورده نقدی

2,726

1,907

سود هر سهم ( EPS ) و سود تقسیمی هر سهم ( DPS )طی چند سال اخیر:

سال مالی

EPS

DPS

درصد تقسیم سود

سرمایه

1389/06/31

309

250

81

7,200,000

1390/06/31

332

260

78

7,200,000

1391/06/31

413

300

73

7,200,000

1392/06/31

1,318

1,200

91

7,200,000

1393/06/31

805

800

99

14,400,000

1394/06/31

737

625

85

14,400,000

31/06/1395

296

240

81

27,000,000

30/12/1395

299

240

80

27,000,000

29/12/1396

288

-

-

27,000,000

همان طور که مشخص است سود شرکت تا سال 1393روندی رو به رشد داشته و در سال1394 و 1395 با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی منفی و همچنین روند نزولی قیمت نفت، کاهش یافته است. لازم به ذکر است سال مالی شرکت از پایان شهریور ماه به پایان اسفند ماه تغییر پیدا کرده است .

قیمت هر سهم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در حال حاضر برابر با 1269 ریال می باشد که با توجه به سود تحلیلی شرکت در سال مالی منتهی به 29/12/1396 برابر با 333 ریال، P/E سهم به 3.8 واحد رسیده است. طی 6 سال اخیر روند P/E سهم از محدوده بیش از 8 به حدود 5 واحد پیش از مجمع و به کمتر از 3.8 واحد در حال حاضر رسیده است. این کاهش نسبت به P/E بازار سرمایه( معادل 6.68) و شرکت های هم گروه بسیار پایین می باشد. در ذیل روند قیمت تعدیلی هر سهم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در مقایسه با P/E شرکت نشان داده شده است:

قیمت تعدیلی: تعدیل قیمت پایانی هر سهم پس از تقسیم سود و افزایش سرمایه

وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری:

حدود 49 درصد از کل پرتفوی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با قیمت های کارشناسی به پرتفوی بورسی شرکت تعلق گرفته است و 51 درصد آن با ارزش برآوردی به پرتفوی غیر بورسی اختصاص یافته است.این درحالیست که بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت حدود 48 درصد کل بهای تمام شده و پرتفوی غیر بورسی حدود 52 درصد کل بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت را به خود اختصاص داده است.

پرتفوی بورسی:

پتروشیمی جم سهم 49 درصدی از ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت را به خود اختصاص داده است .پس از آن پالایش نفت اصفهان ، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین ارزش پرتفوی بورسی شرکت را دارا می باشند.

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به منظور افزایش مالکیت در شرکت های با ارزش افزوده بالاتر، اقدام به مذاکره با شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین کرد و با خریداری 3.76 درصد از سهام پتروشیمی جم، مجموع مالکیت صندوق بازنشستگی کشوری در این شرکت را به بالای 50 درصد رساند. در سال مالی گذشته کارگروه های تخصصی در جم برای دستیابی به تولید نزدیک به 100 درصد ظرفیت اسمی، بهبود بازار فروش محصولات، شناسایی نقاط قابل بهبود شرکت، پیگیری اجرا و تامین منابع مالی پروژه ABS-Rubber، اخذ تسهیلات بانکی با ضمانت آن توسط هلدینگ، بررسی طرح های سرمایه گذاری جهت افزایش تولید محصولات و تکمیل زنجیره ارزش شامل تولید پروپیلن از طریق PDH ، تشکیل گردید.

پتروشیمی جم فاقد واحد پایین دستی پروپیلن است و پروپیلن تولیدی آن توسط شرکت پروپیلن جم به پلی پروپیلن تبدیل می شود، سهامداران پلی پروپیلن جم، شرکت های پتروشیمی جم و پتروشیمیران هستند، با توجه به حاشیه سود ناخالص مناسب واحدهای پایین دستی اتیلن و پروپیلن و تلاش برای ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی پتروشیمی جم، تعریف برنامه تولید، تعمیر و نگهداری و فروش مشترک،افزایش سرمایه گذاری در پلی پروپیلن جم مد نظر قرار گرفته است. در این راستا بخشی از سهام شرکت پتروشیمیران در سال 1394 توسط پتروشیمی جم و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری خریداری شد، با توجه به جمیع موارد تولیدی و اقتصادی و راهبردی، در حال حاضر افزایش سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمیران در حال بررسی است.

برنامه­های در دست اجرای این مجموعه برای پلی پروپیلن جم عبارتند از:

 1. برنامه ریزی برای دستیابی به تولید نزدیک 100 درصد ظرفیت اسمی
 2. برنامه ریزی برای عرضه شرکت در بورس تهران
 3. تولید گرید کوپلیمررندوم بهبود یافته با کاربرد در تولید ظروف شفاف

پرتفوی بورسی:

همانطور که مشخص شده است شرکت پتروشیمی جم در خالص ارزش پرتفوی بورسی نقش بسیار مهمی دارد به طوری که افزایش 5 درصدی ارزش هر سهم پتروشیمی جم حدود 34 ریال به NAV شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی می افزاید.

پرتفوی غیر بورسی:

در جدول ذیل ترکیب سرمایه گذاری های غیر بورسی شرکت به همراه ارزش برآوردی محافظ کارانه هر یک ارائه گردیده است:

جدول فوق ارزش برآورد کارشناسی هر یک از سرمایه گذاری های غیر بورسی را به تفکیک نشان می دهد لازم به ذکر است ارزش گذاری با نسبت P/E برآوردی هر شرکت محاسبه شده است. P/E لحاظ شده با توجه به نوع صنعت و درصد مالکیت شرکت متغیر است و سود سالیانه هر یک از شرکت ها نیز از آخرین پیش بینی شرکت ها استخراج شده است.

طرح صبا فولاد خلیج فارس:

طرح صبا فولاد خلیج فارس شامل یک واحد تولید آهن اسفنجی با محصولHBI به ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال، در قالب پروژه واحد احیای مستقیم و واحدهای جانبی با ارزش بیش از یک هزار میلیارد تومان آماده بهره برداری می باشد. این طرح بزرگ ملی مصوب در سال 1388 از سوی هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در قالب 4 پروژه تعریف شده که فاز اول آن شامل یک واحد فولادسازی به ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال بوده که در سه مرحله تعریف شده است:

 1. ایجاد یک واحد تولیدآهن اسفنجی به روش HBI با ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال
 2. ایجاد یک واحد ذوب و ریخته گری(تولید بیلت، بلوم و بیم بلنک) با ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال
 3. ایجاد واحد گندله سازی به ظرفیت 5 میلیون تن در سال

فاز دوم شامل تولید 3 میلیون تن آهن اسفنجی به روش HBI با دو کوره مگامدول و نیز تولید 2.8 میلیون تن شمش فولادی در سال پیش بینی شده است.

فاز سوم نیز واحد نورد محصولات فولادی یعنی تولید 750 هزار تن میلگرد و 750 هزار تن تیرآهن در امتداد فاز دوم تولید ورق نازک در ابعاد مختلف و نیز تولید ریل می باشد.

در فاز پایانی واحدهای جانبی به صورت موازی و متناسب با پیشرفت سایر پروژه ها تعریف شده است. این واحدها شامل موارد ذیل می باشد:

ایستگاه راه آهن و واگن برگردان مواد اولیه، یک واحد تولید برق(نیروگاهی) به ظرفیت 500 تا 1000 مگاوات، یک واحد تولید آب شیرین به ظرفیت 35000 تا 40000 متر مکعب در روز، تولید آهک به ظرفیت تقریبی 200000 تن در سال، هوای فشرده و واحد تولید اکسیژن به ظرفیت 20000 متر مکعب.

فاز اول صبافولاد خلیج فارس تست های سرد و گرم خویش را در سال گذشته انجام داده و در انتهای مراحل مربوط برای رسیدن به بهره برداری تجاری است. در مقطع کنونی یوتیلیتی مورد نیاز واحد از منابع بیرونی تامین می شود، اما مطالعات و مذاکراتی برای احداث واحدهای یوتیلیتی در حال انجام است، همچنین با توجه به هدف گذاری برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قطب های فولاد کشور، مطالعات مربوط به اجرای فازهای بعدی در زنجیره فولادسازی و ... در دست انجام است که در مراحل پایانی خویش قرار دارند.

پتروشیمی مسجد سلیمان:

یکی دیگر از شرکت های مهم در پرتفوی غیر بورسی پتروشیمی مسجد سلیمان می باشد که اخیرا موفق به انجام افزایش 25 درصدی سقف اعتبار اسنادی گشایش یافته شده است. همچنین در سال مالی گذشته اقداماتی در احداث یک واحد پتروپالایش در منطقه مسجد سلیمان شامل تامین خوراک، شناسایی لایسنسور، تامین منابع مالی، کسب مجوزهای لازم، تامین مالی Non-EPC پروژه و آورده نقدی سهامداران در گشایش اعتبار اسنادی انجام شده است. شرکت در نظر دارد فاز یک اوره و آمونیاک پتروشیمی مسجد سلیمان را در سال جدید راه اندازی کند.

لوله سازی اهواز:

در سال مالی گذشته خط تولید لوله های اسپیرال(مخصوص انتقال آب) با ظرفیت اسمی سالانه 230 هزار تن افتتاح گردید و پس از چند سال شرکت توانست به سود عملیاتی دست یابد.

اهم اقدامات انجام شده در سال مالی گذشته به طور خلاصه شامل موارد ذیل می باشد:

 1. بررسی و تحلیل کلان شرکت لوله سازی اهواز از ابعاد گوناگون نظیر فروش، بازاریابی، بدهی، هزینه های مالی با هدف استفاده از ظرفیت ها و توانایی شرکت در تامین نیازهای خطوط لوله مورد نیاز وزارت نفت و شرکت ملی گاز.
 2. بررسی وضعیت شرکت با هدف اصلاح ساختار مالی و اقتصادی.
 3. شرکت در مناقصه ها و حضور در کنسرسیوم های معتبر با مشارکت پیمانکاران داخلی و خارجی معتبر.
 4. افتتاح خط تولید لوله های اسپیرال(مخصوص لوله های آب) با ظرفیت اسمی سالانه 230000 تن با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
 5. نصب و راه اندازی XRAY2 جدید در کارخانه 4 تولید لوله.
 6. رسیدن شرکت به سود عملیاتی در صورت های مالی بعد از 5 سال.
 7. بهبود قابل ملاحظه اخذ قراردادها و تولیدات شرکت.

برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری:

خالص ارزش دارایی های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شرح زیر است.

برآورد خالص ارزش دارایی ها(NAV) به ارزش روز پرتفوی بورسی و ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی(اعداد به میلیون ریال)

شرح

بهای تمام شده

ارزش روز

ارزش برآوردی

پورتفوی بورسی

-

36,707,365

-

پورتفوی غیر بورسی

-

-

22,744,718

سایر دارایی ها

21,651,965

-

-

جمع کل داراییها

81,104,048

کسر میشود : کل بدهی ها

10,020,048

کسر شود: سود مصوب سال قبل

6,480,000

اضافه شود: سود عملکرد دوره

2,810,668

خالص ارزش دارایی ها به میلیون ریال ( NAV )

67,414,668

تعداد سهام سرمایه

27,000,000,000

NAV هرسهم - ریال

2497

قیمت بازار

1269

نسبت P/NAV

50.8%

با توجه به انتظار افزایش قیمت جهانی نفت خام در نیمه دوم سال و به تبع آن رشد قیمت محصولات پتروشیمی و افزایش قیمت کالاهای اساسی انتظار می رود قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به محدوده 70 درصد NAV برآوردی با احتساب ارزش روز پرتفوی بورسی و ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی یعنی رقم 1750 ریال نزدیک شود.

برآورد سودآوری شرکت:

سود شرکتهای مشمول تلفیق سال مالی 1396 با توجه به تشکیل مجامع آن ها تا تاریخ مجمع شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سود برآوردی و سود تقسیمی هر شرکت و درصد تقسیم سود مشابه بودجه سال ، برآورد گردیده است و سود شرکتهای مشمول غیر تلفیق با توجه به تشکیل مجامع آن شرکتها قبل از پایان سال مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری برآورد گردیده است.

برآورد سود کارشناسی شرکت های سرمایه پذیر بورسی با مالکیت بیش از 20 درصد