در تایم فریم هفتگی نوسانات قیمتی سه سال اخیر سهم را داخل یک کانال صعودی فرضی محصور کردیم...

تحلیل تکنیکال بانک انصار - وانصار :

 

بورس۲۴ : در تایم فریم هفتگی نوسانات قیمتی سه سال اخیر سهم را داخل یک کانال صعودی فرضی محصور کردیم. (هر چند هنوز تعداد برخوردها با خطوط کانال به اندازه کافی نیست) همانطور که مشاهده می شود در هفته های اخیر قیمت موفق به شکست ترند نزولی 2 ساله خود شده است و در قالب شکاف ایجاد شده ناشی از تقسیم سود به محدوده شکست پولبک کرده است. به نظر می رسد رنج قیمتی 190 - 200 تومان با دید میان مدت می تواند گزینه مناسب و کم ریسکی برای خرید باشد. در میان مدت و بلند مدت به نظر می رسد برای تکمیل پترن هارمونیک AB=CD قیمت ناگزیر به رشد تا حوالی سقف کانال یعنی محدوده 360 تومان است.