در نمودار سایپا شیشه و در تایم فریم روزانه از اواخر سال ٩٣ شاهد رشد قیمت در قالب یک ۵ موجی صعودی بودیم...