اما یکی از نمادهای مورد توجه و حاشیه دار این روزهای بازار کمنگنز است. سهمی که اهرم بالایی داشته و فارغ از مباحث سودسازی ، به دلیل تغییر و تحول در ترکیب سهامداری ، مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است. لذا در این شماره از چشم انداز قصد داریم نگاهی به آخرین وضعیت تولید و فروش شرکت بیاندازیم. کمنگنز در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را با رشد ١٨۶ درصدی نسبت به سال ٩۵ در سطوح ٢٣٨ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ...