در طی حدود یک یا دو ماه اخیر رشد قابل توجه نرخ انواع مقاطع فولادی از میلگرد و تیرآهن تا ورق و تختال و شمش، بازار فولاد را در داخل کشور با تحرکاتی معنادار همراه کرده است ...