از میان پیشنهادهای بنیادی هفته قبل فرآوری مواد معدنی در یک هفته بازدهی خیره کننده ٢٠ درصدی را به ثبت رساند،البته این سهم همچنان با صف خرید همراه است.اما پالایش نفت تهران ٢۴٠ تومانی در همان سطوح در نوسان است.توکا فولاد نیز بدون تغییر قیمتی خاص در همان قیمت های وعده داده شده در نوسان است...