اما برای امروز قصد داریم نگاهی به وضعیت غول اوره ساز کشور یعنی پتروشیمی پردیس بیاندازیم. سهمی که طی بازه زمانی ٧ – ٨ ماه گذشته بیش از ٣۵ درصد ارزش تابلوی معاملات خود را از دست داده و این مساله دلایل مهمی همچون به تعویق افتادن بهره برداری از فاز سوم تولید اوره و آمونیاک ، افت قیمت اوره در بازارهای جهانی و ...