اوراق سخاب نیز که بر اساس اخبار با نرخ سود بین ٣٠ تا ۴٠ درصد به فروش می رسد به مشکل جدید بازار سرمایه و ....

بورس۲۴ : پس از چند هفته متوالی، روند صعودی بازار سرانجام هفته گذشته با ثبت کاهش 243 واحدی شاخص کل متوقف شد. علاوه بر اینکه کاهش نقدینگی و افزایش حجم عرضه ها در شکل گیری روند نزولی بازار موثر بود، اوراق سخاب نیز که بر اساس اخبار با نرخ سود بین 30 تا 40 درصد به فروش می رسد به مشکل جدید بازار سرمایه و عاملی اثرگذار در خروج نقدینگی از بازار بدل شده است. روند هفتگی صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از شرایط بازار، از ثبت بازده منفی در بیش از نیمی از صندوق ها طی هفته گذشته خبر می دهد که در این میان صندوق های بذرآفرین امید، ایساتیس، نقش جهان، آتیه درخشان مس، بانک اقتصاد نوین عملکرد مناسب تری داشتند. همچنین طی یک ماه گذشته نیز صندوق های سرمایه گذاری آتیه درخشان مس، نقش جهان و مشترک آرمان با بازده حدود 10 درصدی در میان برترین ها قرار گرفته اند.

 در جدول پیوست جزئیات روند هفتگی و بازده صندوق های سرمایه گذاری در سهام به تفصیل آورده شده است. لازم به ذکر است، درصد بازدهی صندوق هایی که از بازدهی شاخص کل در بازه های زمانی متفاوت بیش تر بوده است به رنگ سبز مشخص شده است. برای مثال همانگونه که در جدول زیر مشاهده می نمایید طی یک ماه گذشته بازده صندوق های سرمایه گذاری بذرآفرین امید، ایساتیس، نقش جهان و .. از بازده بازار (3.3%) بالاتر بوده است.