در هفته پیشین پتروشیمی فن آوران در قیمت های ١٧۵٠ تومانی به کاربران معرفی شد و هم اکنون در قیمت های بالای ١٨٠٠ تومان در حال معامله است.سهام «آپ» نیز در قیمت های پیشنهاد داده شده ، بدون نوسان خاصی در حال معامله است.حال آن که لیزینگ ایرانیان نیز بازدهی خاصی را به ثبت نرسانده است...