حدود ١ سال پیش ، پس از ثبت کف ۶٠٠ واحدی شاهد رشد شاخص سیمانی تا حوالی ٧٧٠ واحد ظرف ٨٨ روز کاری بودیم. بدین ترتیب شاخص گروه در این بازه زمانی رشد ٢٨ درصدی را تجربه کرد...