در گروه فلزی و معدنی معاملات نسبتا متعادل و خوبی را شاهد هستیم. بررسی ‌ها نشان از پوشش مناسب فلزی‌ ها در گزارش ‌های ٣ ماهه دارد ؛ به‌ طوری که از ١٨ گزارش منتشر شده ، تنها یک نماد با تعدیل منفی همراه شده و شاهد ٨ تعدیل مثبت در میان فلزی‌ ها هستیم. از طرف دیگر با توجه به بهبود قیمت کالاها در بازارهای جهانی ، احتمالا گزارش های ماهانه خوبی را شاهد باشیم. افت شاخص دلار در کنار کاهش نگرانی‌ ها نسبت به ...