اما با بهبود روند بازار و ورود نقدینگی به تالار شیشه ای ، گویا قرار است قفل توقف وبصادر هم شکسته شود ! به طور قطع با شکسته شدن این قفل ، سایر نمادهای محبوس شده هم آزاد خواهند شد تا بازار سر و شکل واقعی تری به خود بگیرد. اما به سراغ گزارش وبصادر برویم که انصافا از انتظارات بهتر بود. هر چند که نکته منفی هم کم نداشت. این بانک در شرایطی پیش بینی کرده بود تا پایان سال ٩۵ به ازای هر سهم (٣٠٩) ریال زیان شناسایی کند که در پایان دوره ١٢ ماهه ...