بهبود سودآوری در گروه فلزی و رشد گروه پالایشی در کنار افزایش جریان نقدینگی از جمله عوامل اثرگذار......

بورس۲۴ : بورس تهران تیرماه را در حالی پشت سر گذاشت که تحت تاثیر سیگنال های مثبت توانست با ثبت بازدهی 2.5 درصدی به کار خود پایان دهد. برگزاری مجامع، گزارشات امیدوار کننده سه ماهه شرکت ها، بهبود سودآوری در گروه فلزی و رشد گروه پالایشی در کنار افزایش جریان نقدینگی از جمله عوامل اثرگذار رشد بازار بودند. بررسی روند ماهانه صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز از عملکرد مناسب اکثر صندوق ها طی یک ماهه گذاشته خبر می دهد که در این میان صندوق های نقش جهان، ارمغان الماس، آتیه درخشان مس از پربازده ترین های تیر ماه بودند. در جداول زیر روند هفتگی و بازدهی حدود 80 صندوق با جزئیات آورده شده است.